På mobil vises siden bedst liggende

Svindinge
Kort_Cykel og vandreruter_Svindinge

Ruterne er afmærket med farvet plade på pæle og/eller træer – i den respektive farve.

Stierne kan være lukkede under jagtsæsonen! Al færdsel på stierne er forbudt, når jagtskiltet er opsat! Du er gæst på landmandens private ejendom. Han har åbnet stien for færdsel til fods/cykel. Vis respekt for landmanden og naturen – tag alt affald med dig! 

Du er velkommen til at tage hunden med i snor.

Download kort og information – klik her


Rød rute 5 km.

Turen starter ved Svindinge Kirke & gadekær.
Det første stykke følges med den blå rute ned til engen, hvor den røde rute drejer mod højre og fortsætter langs Sorte Å til Lamdrup by og ad Lamdrupvej tilbage til Svindinge.

Svindinge gadekær

Svindinge gadekær

Glorup gods

Glorup Gods

Gul rute 11 km.

Turen starter ved Svindinge Kirke & gadekær og fortsætter ad Glorupvej mod Glorup Slot.

Glorup Slot & park Slottet er et firfløjet anlæg i hvidt og gult med et prægtigt mansardtag. En lille kuppel med en klokke over portbygningen og en enorm attika med guirlander og overflødighedshorn.

Glorup har et af de smukkeste klassicistiske gårdrum i Danmark, skabt i 1763 – 1765. Parken blev anlagt i sin nuværende form i 1862-1875 , tegnet af landskabsarkitekt H. A. Flindt. Han udvidede den eksisterende park med de store alleer og fontænedammen


med en enorm parterrehave mod syd. Her blev tidligere udplantet 100.000 blomster hvert år. I gangene blev opstillet statuer af romerske og græske
guder, der er stadig nogle tilbage. Parkens areal blev forøget til 40 hektar. Parken rummer mange sjældne træer f.eks. Californisk kæmpetræ, et tulipantræ, et gingo bilobatræ, m. fl.

Årsagen til parkudvidelse var bygningen af nye avlsbygninger og funktionærboliger, de blev tegnet af arkitekten Vilhelm Tvede og er en række cottages efter engelsk forbillede i røde mursten med skifertage, men alle forskellige efter placering og formål. I udkanten af haven er der et lille toskansk rundtempel fra 1868 med en statue af Andromeda, den græske sagnprinsesse, der kæmper med et havuhyre, men bliver frelst af Perseus og ender med at grundlægge et kongerige i Tiryns på Peloponnes. statuen stod oprindelig i Moltkes palæ i Amalienborganlægget, men i 1783 blev den flyttet til Glorup. En kopi af den står i dag i vestibulen i Moltkes palæ.

Turen fortsætter rundt om Glorupslot og videre mod Langå. Hold til højre ad Byvejen, højre på Gl. Landevej, og så til højre ad Rygårdsvej. Turen fortsætter ad Rygårdsvej, hvorefter den drejer ind i den smukke Gammel og Ny Dyrehave.

I svinget mod Dyrehaven er der kik til det gamle Rygård slot. Rygård blev opført i begyndelsen af 1500-tallet, borgen er bygget af røde mursten i to etager. Gården har et rundt tårn fraRygård tilhørte slægten Urne indtil det 17. århundrede.

Efter at have haft en række skiftende ejere blev den købt af grev
Adam Moltke fra Glorup i 1765 og den er stadig i slægtens besiddelse.

Blå rute 13 km.

Turen starter ved Svindinge Kirke & gadekær. Den blå og røde rute følges ad et godt stykke af vejen. Begge ruter byder på en skøn naturoplevelse, hvor der cykles/vandres ad små grus- og markveje.

Begge ruter fører gennem Lamdrup by, der består af en del gamle huse, og man passerer tæt forbi Lamdrup Mølledam, hvor selve møllen desværre ikke eksisterer mere. Turen går forbi gamle gårde, marker og enge, og man krydser Sorte Åen et par gange.

Den blå rute går gennem Kohaveskoven (der er privatejet) samt Bredmisteskoven (der hører til Glorup gods). Sidst på turen kommer man til Regissevejen. Vejen er opkaldt efter den hellige Regisse.Man kan ikke finde hende i den katolske helgenkalender, men i følge dansk folketro var der udsprunget en undergørende kilde på det sted, hvor Regisses to børn blev myrdet.

Vandet fra denne kilde mentes at kunne helbrede syge. Og indtil 1878 blev der afholdt kildemarkeder til Regisses ære. Kildemarkedet fandt sted Sankt Hans´ aften.

I nyere tid er kildenblevet restaureret og ved at dreje til venstre ad Regissevej (ca. 1 km. ) og kort før Frørupvej, kan man til fods komme ned til selve kilden.

Den blå rute fortsætter til højre ad Regissevej og her kan man se en gammel stendysse, omkring hvilken det lokale spøgelse ”Skulør” efter sigende huserer.

På toppen af Regissevejen er der desuden en storslået udsigt til Storebælt og den nye bro. Turen slutter ved Svindinges gadekær.

Regisse kilde_Svindinge

Scroll to Top