På mobil vises siden bedst liggende

Svindinge

Svindinge Kirke

Svindinge sogn blev oprettet ved kgl. resolution af Christian III i 1554. Inden da havde landsbyen været en del af Ørbæk sogn. Men da præsten druknede i Kongshøj å på vej til gudstjeneste, blev Svindinge et selvstændigt sogn ”til evig tid”, som der står i resolutionen. Evigheden blev nu ikke så lang, kun godt og vel 400 år.

Den kirke, som præsten var på vej til, da han druknede, eksisterer ikke mere, for i 1571-78 byggede Christoffer Valkendorf en ny og imposant kirkebygning midt i byen. Det er én af Danmarks 2 renæssance landsbykirker, rigelig stor til byen, men flot, med sit karakteristiske spir, der ”stikker op som en flaske” – H.C.Andersen: De to Baronesser efter citat.

Glorup ejede i århundreder kirken, hvad interiøret også tydeligt viser. Pastor Busk, som var præst i Svindinge fra 1935 til sin alt for tidlige død i 1949 udtalte om sognet:

”Sognet er herregaardenes land. Ingen grundtvigske eller Indre Mission bevægelser har kunnet få tag i befolkningen. Der er ikke her som i andre sogne en lille kerne af kirkegængere; enkelte tilflyttere er sogne-baandsløsere til Ryslinge . . . Kirkegangen er jævnt god (eller jævnt daarlig) En god kristendomsundervisning har givet adskillige en solid ballast. Men der findes meget lidt bevidst trosliv, et aandeligt meget dødt sogn, kirkefremmethed parret med kirkevenlighed.”

Det kan ikke have været nemt for forbundssekretæren i FDF, storbymennesket Busk at komme til det gammelkirkelige landsogn. Han prøvede nye tiltag, såsom lørdagssammenkomster i forsamlingshuset for de unge. Det var ikke populært hos den ældregeneration.

Han oprettede også en afdeling af KFUM spejderne i 1940 og en kreds af Kirkesagens venner Pastor Busks udsagn om sognet kan de følgende præster vist godt delvis tilslutte sig. Især det med kirkefremmethed parret med kirkevenlighed. Også senere præster forsøgte sig med nye tiltag. Pastor Lund lavede sommerspil i præstegårdens have, hvor de unge optrådte og sørgede for lys og lyd. Efter de deltagendes udsagn var de en stor succes.

Da pastor Lund i 1969 forlod Svindinge blev embedet passet af pastor Lilleør fra Frørup i flere år. Det var svært at skaffe præster. Endvidere skulle Svindinge kirke restaureres og den skulle derfor lukkes i en længere periode. Så personspørgsmålet hastede ikke så meget. Det endte med at pastor Colstrup fra Langå-Øksendrup også skulle have Svindinge sogn under sig.

Præstegården og jorden blev solgt, dog havde menighedsrådet fået den klausul med i salgskontrakten, at en del af jorden kunne tilbagegives til menighedsrådet til en ny præstegård. Denne klausul gjaldt i 10 år med mulighed for forlængelse. Af den ene eller anden grund blev der ikke tale om forlængelse, så da sognet skulle have ny præst i 1985 blev det med domicil i Langå. Dog var der stadig tre menighedsråd.

Svindinge kirke
Svindinge kirke
Alter Svindinge kirke
Svindinge kirke
Alterstol Svindinge kirke
Scroll to Top